luni, 17 martie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 5099 ha
Intravilan: 426,38 ha
Extravilan: 4672,34 ha
Populatie: 3100
Nr. locuinte: 1510
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 4
Numele localitatilor aflate in administratie:
Stolniceni, Pogorasti, Rediu, Doina
Asezarea geografica:
În partea de S-E a judeţului Botoşani, pe DJ 282
60 km faţă de municipiul Botoşani
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Activitati economice principale:
Comerţ
Alimentaţie publică
Obiective turistice:
Monument istoric
Biserici
Evenimente locale:
Ziua eroilor 5 iunie, în fiecare an
Facilitati oferite investitorilor:
Teren agricol
Materii prime pentru industria agroalimentară
Forţă de muncă
Proiecte de investitii:
Modernizare drumrui comunale
Construcţii canalizare şi staţii de epurare
Achiziţii maşini şi utilaje, gospodărie comunală
Lucrări de reabilitare şcoli
Sistem integrat de management a deşeurilor
Amenajare spaţii verzi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu